ДВОРІЧНИЙ ДОСВІД РОБОТИ В РАМКАХ ПРОЕКТУ БРИТАНСЬКОЇ РАДИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ» (ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ)

  • С. ГАРМАШ
  • В. САДКОВСЬКА
Ключові слова: інтернаціоналізація, англійська мова для спеціальних цілей, Британська Рада, трансформаційні зміни, глобалізація, непотизм, учбовий процес

Анотація

Стаття присвячена аналізу дворічного досвіду роботи у рамках проекту Британської Ради «Англійська мова для університетів». Особлива увага приділяється поширенню сучасних підходів у викладанні англійської мови для спеціальних цілей, а також аналізу проблем та перспектив у викладанні спеціальних дисциплін українським та іноземним студентам англійською мовою, що є одним з напрямків інтернаціоналізації українських
університетів. Представлена стаття є продовженням публікацій авторів з метою поширення свого викладацького досвіду у рамках вищезазначеного проекту. Цілі статті: презентація нових підходів у процесі навчання, вирішення проблем, які виникають, описання суті та результатів цього процесу. У статті детально аналізуються цілі курсу, підрозділи різних модулів, які було проведено на тренінгах Британської Ради для викладачів англійської мови та для викладачів, які читають спеціальні дисципліни англійською мовою. Особливий наголос зроблено на тому, що всі ми живемо в епоху глобалізації з її позитивними та негативними особливостями, що ми змінюємося разом зі світом, який змінюється навколо нас. Як зазначено у звіті Рода Болайто та Річарда Веста «Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови: Проект «Англійська мова для університетів», «Британська Рада є партнером Міністерства освіти та науки в роботі над підвищенням рівня англійської мови … через безперервний професійний розвиток. Проте покращення відбуватиметься поступово, тож робота напряму з провідними університетами відіграє важливу роль у розвитку цього сектору. Визначено низку пріоритетних напрямів в секторі вищої освіти, кожен із яких потребує особливого акценту на викладанні англійської мови. Ці пріоритети вбудовано в проект «Англійська мова для університетів», який розпочався у жовтні 2014 року за ініціативи Британської Ради після того, як Міністерство освіти і науки визначило покращення рівня володіння англійською в університетах України пріоритетом своєї діяльності. В довготривалій перспективі мета проекту – допомогти Україні наростити власний сталий потенціал у сфері викладання англійської мови та запровадити університетські стандарти, які передбачають підготовку студентів до рівня B2 або C1 за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти».

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. British Council. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/British_Council
2. British Council Ukraine. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/en/about/british-council-ukraine
3. The English for Universities project. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/en/teach/projects/english-universities
4. Rod Bolitho and Richard West. The internationalisation of Ukrainian universities: the English language dimension. British
Council, Ukraine: English for Universities Project. URL: http://www.teachingenglish.org.uk/article/internationalisationukrainian-universities-english-language-dimension
5. The materials introduced by the British Council at the Teacher Development Schools. URL: britishcouncil.org.ua
6. Garmash S.V., Sadkovska V.A. Sharing experience in the framework of the project "English for Universities" (objectives and outcomes of training). Південний архів: зб. наук. пр. Філологічні науки = Pivdenniy arkhiv: Coll. papers on Philology; гол. ред. Н.І. Ільїнська. Херсон: ХДУ, 2017. Вип. 68. С. 87–90.
7. Garmash S.V., Sadkovska V.A. Dessimination of information in the framework of the British Council "English for Universities" project. Одеський лінгвістичний вісник. 2017. Вип. 10. Т. 2. С. 125–127.
8. Garmash S.V., Sadkovska V.A., Makarova V.I. Problems and perspectives of ATE in the framework of collaboration with the British Council. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: зб. наук. пр. Сер.: «Філологічні науки. Мовознавство»; гол. ред. О.П. Кушлик. Дрогобич: ДДПУ, 2017. Т. 1. № 8. С. 49–52.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
60-63
Розділ
Романські, германські та східні мови