ОБРАЗ ФРАНЦУЗЬКОГО КОРОЛЯ В ХРИСТИНИ ПІЗАНСЬКОЇ: ІДЕАЛЬНИЙ СУВЕРЕН – РЕАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ ЧИ ЛІТЕРАТУРНИЙ ГЕРОЙ

  • Г. САНЖАРОВА
  • В. САНЖАРОВ
Ключові слова: Христина Пізанська, Карл V, король/володар, образ

Анотація

Статтю присвячено аналізу образу французького короля Карла V у творчості першого європейського професійного письменника – Христини Пізанської (1365–1430 рр.). Характеристиці французького монарха вона присвятила спеціальну роботу. У статті проаналізовано основні складники образу, запропонованого Христиною Пізанською як новий монарший ідеал. Розглядаються питання про авторські прийоми створення образу, відповідність літературної моделі реальній особистості, визначається роль авторських відступів у формуванні «живого», реалістичного образу персонажа.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Blanchard J. Christine de Pizan: tradition, expérience et traduction. Romania. 1990. Tome 111. № 441–442. P. 200–235.
2. Pisan C. de. Le Livre des faits et bonnes moeurs du sage roy Charles le Quint: 2 vol. / éd. S. Solente. Paris, 1936. Vol. 1. 249 p.; Pisan C. de. Le Livre des faits et bonnes moeurs du sage roy Charles le Quint: 2 vol. / éd. S. Solente. Paris, 1941. Vol. 2. 283 p.
3. Pisan C. de. Le livre des faits et bonnes moeurs du roi Charles V le Sage / trad. fr. T. Moreau et E. Hicks. Paris: Stock, 1997. 370 p.
4. Pisan C. de. Réd. Laurent Brun. Les Archives de littérature du Moyen Âge (ARLIMA). URL: https://www.arlima.net/ad/christine_de_pizan.html (дата обращения: 07.12.2018).
5. Dulac L. De l’art de la digression dans Le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V de Christine de Pizan. Revue des Langues Romanes. 1993. № 1. P. 115–126.
6. Forhan K.L. The Political Theory of Christine de Pizano. Burlington, Hampshire (England): VT Ashgate, 2002. 201 p.
7. Kennedy A.J. Christine de Pizan: A Bibliographical Guide: in 3 vol. London: Grant and Cutler, 1984. Vol. 1. 131 p.; Kennedy A.J. Christine de Pizan: A Bibliographical Guide: in 3 vol. London: Grant and Cutler, 1994. Vol. 2. 135 p.; Kennedy A.J. Christine de Pizan: A Bibliographical Guide: in 3 vol. London: Grant and Cutler, 2004. Vol. 3. 285 p.
8. Margolis N. Christine de Pisan: the poetess as historian. Journal of the history of ideas. Philadelphie, 1986. Vol. 47. P. 361–375.
9. Zimmermann M. Mémoire – tradition – historiographie. Christine de Pizan et son Livre des Fais et bonnes meurs du sage Roy Charles V. The City of Scholars: New Approaches to Christine de Pizan / éd. M. Zimmermann et D. De Rentiis. Berlin; New York: de Gruyter, 1994. Р. 158–173.
10. Санжарова Г.Ф., Санжаров В.А. Позднесредневековая политическая мифология во Франции: владыка и его держава. Міф у художній свідомості та культурі ХХ ст. (ІІ Мішуковські читання): матеріали міжнародної наукової конференції. Херсон: ВД «Гельветика», 2017. С. 60–64.
11. Санжарова Г.Ф., Санжаров В.А. Отход от традиций латинскоязычной хронистики: топосы и новации в исторических работах Кристины Пизанской. Мова і культура: науковий журнал. К.: ВД Дмитра Бураго, 2015. Вип. 18. Т. III(178). С. 74–79.
12. Санжарова Г.Ф., Санжаров В.А. Дихотомия государь-народ во французской литературе и историографии XV века (Кристина Пизанская и Жан Жувеналь Дезюрсен). Мова і культура: науковий журнал. К.: ВД Дмитра Бураго, 2010. Вип. 13. Т. ІV(140). С. 268–274.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
53-57
Розділ
Література зарубіжних країн