ОСОБИСТІСТЬ ТА ІСТОРІЯ В РОМАНІ Д. БАЛАШОВА «ВЕЛИКИЙ СТІЛ»

  • Т. ПУСТОВІТ
Ключові слова: історичний роман, пасіонарна теорія, художній аналіз, історичний процес, особистість

Анотація

У статті розглядається своєрідність художньої інтерпретації питання про роль особистості в історії у романі Д. Балашова «Великий стіл». Показано, що осмислення закономірностей історичного процесу з позицій пасіонарної теорії етногенезу надало автору нові можливості для художнього аналізу минулого. Виявлено, що письменник не абсолютизує роль окремої особистості в історії, показуючи зумовленість результативності політики правителів
мірою її відповідності загальнонаціональним настроям та інтересам.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Пустовіт Т.М. Методологічна основа художнього аналізу історичного процесу в творах Д. Балашова: Mонографія. Вінниця: ВНТУ, 2012. 157 с.
2. Гринин. Л.Е. Личность в истории: эволюция взглядов. История и современность. 2010. № 2. С. 3–44.
3. Гринин. Л.Е. Личность в истории: современные подходы. История и современность. 2011. № 1. С. 3–40.
4. Гринин. Л.Е. Роль личности в истории: история и теория вопроса. Философия и общество. 2011. № 4. С. 175–193.
5. Меркушов С.Ф. Серия романов Д.М. Балашова «Государи московские» как цикл. Автореферат дис. … к-та филол. наук. Тверь, 2008. 42 с.
6. Балашов Д.М. Народ должен знать свою историю: Беседа с писателем / Записал Р. Дериглазов). Слово. 1991. № 11. С. 7–12.
7. Балашов Д.М. Россия на рубеже третьего тысячелетия (вступительная статья С. Панкратова). Наш современник. 2000. № 12. С. 124–153.
8. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. М.: Эксмо, 2007. 660 с.
9. В какое время мы живем: интервью с Л. Гумилевым и Д. Балашовым (записала Л. Антипова). Согласие. 1990. № 1. С. 3–19.
10. Балашов Д.М. Собрание сочинений: В 6-ти т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 2: Великий стол. 445 с.
11. Балашов Д.М. Собрание сочинений: В 6-ти т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 1: Младший сын. 622 с.
12. Юдин В.А. Человек. История. Пам’ять. М.: Современник, 1990. 253 с.
13. Шуртаков С. Воссоздание истории. Москва. 1980. № 3. С. 203–206 с.
14. Пустовит Т.Н. Концептуальный характер образа государственного деятеля русского средневековья в романе Д. Балашова «Бремя власти». Південний архів: збірник наукових праць. Філологічні науки. Вип. 51. Херсон: Вид-во ХДУ, 2012. С. 93–98.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
34-38
Розділ
Російська мова та література