№ 76 (2018): Південний архів (філологічні науки)
Українська мова та література

ВЗАЄМОДІЯ РОЗМОВНОГО Й РЕЛІГІЙНОГО СТИЛІВ У ХРИСТИЯНСЬКІЙ ПРОПОВІДІ

Опубліковано 2018-12-27

Ключові слова

  • religious style,
  • sermon,
  • vocabulary,
  • dialecticism,
  • phraseologisms
  • релігійний стиль,
  • розмовний стиль,
  • проповідь,
  • лексика,
  • фразеологізми

Анотація

У статті на матеріалі проповідей єпископа Григорія Хомишина, зібраних у богословсько-пасторальній праці «Парафіяльна місія», досліджено вплив розмовного мовлення на релігійний стиль. Розглянуто функціональностилістичні особливості елементів розмовного стилю в аналізованих проповідницьких текстах на лексико-фразеологічному та синтаксичному рівнях.

Посилання

1. Бабич Н.Д. Богословський стиль української мови у контексті стилістичної науки: збірник науково-дидактичних праць. Чернівці: Вид. дім «Букрек», 2009. 216 с.
2. Бурдіна Г. Вплив Біблії та конфесійного стилю на збагачення української лексики й фразеології. Християнство й українська мова: матеріали наук. конф. (Київ, 5–6 жовтня 2000 р.). Львів: Вид-во Львів. Богослов. Акад., 2000. С. 258–265.
3. Дзюбишина-Мельник Н. Ще один стиль української літературної мови. Культура слова. Київ: Наук. думка, 1994. Вип. 45. С. 14–20.
4. Куньч З. Церковна проповідь і проблеми культури мови. Християнство й українська мова: матеріали наук. конф. (Київ, 5–6 жовтня 2000 р.). Львів: Вид-во Львів. Богослов. Акад., 2000. С. 436–443.
5. Медвідь-Пахомова С. Вплив християнства на антропонімійну систему української мови. Християнство й українська мова: матеріали наук. конф. (Київ, 5–6 жовтня 2000 р.). Львів: Вид-во Львів. Богослов. Акад., 2000. С. 293–301.
6. Німчук В.В. Українська мова – священна мова. Людина і світ. 1993. № 10–12. С. 26–31.
7. Полюга Л.М. До джерел українського красномовства в релігійній проповіді (Іларіон – Галятовський – сучасність). Християнство й українська мова: матеріали наук. конф. (Київ, 5–6 жовтня 2000 р.). Львів: Вид-во Львів. Богослов. Акад., 2000. С. 444–448.
8. Стежка Ю. До питання взаємодії конфесійного й художнього стилів (лексичні оказіоналізми, утворені від сакральних лексем, в українських поетів 60–80-х рр. ХХ ст.). Християнство й українська мова: матеріали наук. конф. (Київ, 5–6 жовтня 2000 р.). Львів: Вид-во Львів. Богослов. Акад., 2000. С. 420–427.
9. Хомишин Г. Парафіяльна місія. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1999. 472 с.
10. Ципердюк О.Д. Мовостиль єпископа Григорія Хомишина: лексико-семантичний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: «Філологія». 2018. № 32. Том 1. С. 108–112.
11. Яригіна В.В. Мовні засоби вираження експресії в жанрі сучасної проповіді: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2012. 20 с.