ЧАСОПРОСТІР РОМАНУ ЕДІТ ВОРТОН «ЕПОХА НЕВИННОСТИ»

  • Х. БІЛИНСЬКА
Ключові слова: натуралізм, часопростір, час, простір

Анотація

У статті розглядаються особливості часопростору роману Едіт Вортон «Епоха невинності». Прослідковано вплив філософії натуралізму на специфіку організації часопростору роману. Проаналізовано категорії часу та простору й досліджено їх взаємодію у творі.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. Львів, 2001. 633 с.
2. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике. Infolio: Электронная библиотека. URL: http://www.infoliolib.info/philol/bahtin/hronmain.html (дата звернення 05.06.2018 р.).
3. Вортон Е. Епоха невинності. Харків, 2016. 400 с.
4. Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ – ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе / Сост., общ. ред. и вступит. ст. Г.К. Косикова. Москва, 1987. 512 c.
5. Ингарден Р. Книжечка о человеке. Москва, 2010. 208 с.
6. Коркішко В.О. Часопростір як формотворча категорія художнього тексту. Актуальні проблеми слов’янської філології. 2010. № 23. С. 388–395.
7. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Библиотека Гумер. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_Index.php (дата звернення 05.06.2018 р.).
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
68-73
Розділ
Література зарубіжних країн